Hyppää sisältöön

Someriippuvuuden esiintyvyys

Somen syövereistä -blogi

Koko maailma koukussa someen?

Somen käyttö yleistyi valtavasti 2010-luvun alkupuolelta lähtien älypuhelinten kehittymisen ansiosta. Eri somealustojen käyttäjämäärien kasvu on ollut suorastaan räjähdysmäistä viimeisen vuosikymmenen ajan. Tämän myötä myös somen käytön varjopuolet ovat alkaneet kiinnostamaan kansainvälistä tutkijayhteisöä. Millainen on someriippuvuuden esiintyvyys maailmalla?

Sosiaalisen median ongelmallisesta käytöstä ja someriippuvuudesta on tehty maailmalla useita paikallisia esiintyvyysarvioita. Ilmiötä on lähestytty monesta eri suunnasta; tutkimuksissa on kartoitettu esimerkiksi Facebook-riippuvuutta, teini-ikäisten ja opiskelijoiden somen käyttöä ja Facebook-riippuvuuden ja unen laadun välistä yhteyttä. Belgialaisessa sosiaalisen median käytön esiintyvyyttä kartoittaneessa väestötutkimuksessa (N = 1000) pakonomaista sosiaalisen median käyttöä esiintyi noin kolmella prosentilla aikuisväestöstä. Australian tilannetta kartoittaneeseen tutkimukseen (N = 511) osallistuneista henkilöistä 4,9 % täytti someriippuvuuden kriteerit. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella arvio someriippuvuuden esiintyvyydestä asettuu välille 2–12 %.

Somen käytön tutkiminen kirjavaa

Kuten esiintyvyysarvioiden suuri vaihteluväli osoittaa, on ongelmallisen sosiaalisen median
käytön laajuus ilmiönä vasta hahmottumassa. Someriippuvuuden yleisyyden arviointia vaikeuttavina seikkoina voidaan mainita esimerkiksi erot tehtyjen tutkimusten otannassa ja menetelmissä sekä haasteet tutkimustulosten tulkinnassa. Konkreettisia esimerkkejä näistä ovat maailmalla tehdyt pienet ja epäedustavat opiskelijaotokset, useat erilaiset ilmiön kartoittamiseen kehitetyt mittarit sekä yhteisesti sovittujen riippuvuuden kriteerien ja niiden raja-arvojen puute.

Yksi syy esiintyvyysluvuissa ilmenevään vaihteluun saattaa liittyä myös kulttuurien ja maanosien välisiin eroihin älylaitteiden ja somen käyttöasteissa. Esimerkiksi Länsi-Afrikassa vain 12 % väestöstä on aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, kun taas Itä-Euroopassa vastaava osuus on 40 %. Itä-Aasiassa jopa 70 % väestöstä käyttää somea aktiivisesti. Eri tutkimuksissa on myös keskitytty eri ikäryhmiin ja eri sosiaalisen median alustoihin.

Entä sitten meillä Suomessa? Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 16–89-vuotiaista suomalaisista 59 prosenttia käytti jotakin verkon yhteisöpalvelua päivittäin tai lähes päivittäin. Somerajattoman tutkimuskatsauksessa arvioidaan kansainvälisiä lukuja seuraillen, että 2–5 % suomalaisista sosiaalisen median käyttäjistä olisi someriippuvaisia. Kaksikin prosenttia noin 4,6 miljoonan kokoisesta porukasta (16–89-vuotiaat suomalaiset vuonna 2022) on merkittävä luku!

Tarkempaa tietoa someriippuvuuden esiintyvyydestä löytyy tutkimuskatsauksen sivulta 38 alkaen.

Someriippuvuuden tarkemmasta määrittelystä voit lukea lisää edellisestä blogitekstistä ja tutkimuskatsauksen sivuilta. Some mietityttää meitä kaikkia aina vain enemmän, mutta tukea somen käytön parempaan hallintaan alkaa onneksi olla vähitellen saatavilla; kehittämämme Somebreikki-omatuen avulla voit selventää suhdettasi someen ja saada työkaluja muutoksen tueksi.


Kirjoittaja:

Somerajaton-tiimi