Hyppää sisältöön

Miten käytät somea ja mitä haluaisit muuttaa?

Somebreikki — kohti hallittua somen käyttöä

Miten käytät somea ja mitä haluaisit muuttaa?

Tervetuloa! Somebreikin kuudessa eri osiossa pääset selventämään omaa suhdettasi sosiaaliseen mediaan sekä saat tukikeinoja somen käytön vähentämiseen ja hallitsemiseen. Tiedon omaksumisen tukena käytetään lyhyitä testejä ja pohdintatehtäviä.

Ensimmäisen osion tarkoituksena on tarkastella rajoja hallitun somen käytön ja someriippuvuuden välillä sekä muodostaa itselle selkeämpi kuva someen käyttämästään ajasta. Lopuksi rakennetaan somen käytön vähentämiselle ohjatusti tavoite, jonka saavuttamiseksi seuraavissa osioissa kokeillaan erilaisia keinoja.

Mitä on someriippuvuus?

Someriippuvuus, älypuhelinriippuvuus, liiallinen somen käyttö, ongelmallinen somen käyttö – näitä termejä käytetään kuvaamaan tilannetta, jossa sosiaalisesta mediasta on muodostunut äärimmäisen keskeinen sisältö elämässä. Vaikka oma somen käyttösi ei täyttäisikään riippuvuuden tunnuspiirteitä, voi ilmiön ymmärtäminen auttaa sinua miettimään niitä asioita, jotka omassa somen käytössäsi voivat aiheuttaa haasteita.

Someriippuvuuden tarkka määrittely ei ole helppoa

Somen käyttöä voidaan tarkastella jatkumona, jonka alkupäässä puhutaan hallitusta käytöstä, loppupäässä someriippuvuudesta, ja niiden välissä ongelmallisesta somen käytöstä. Jatkumolle sijoitutaan somen käytöstä aiheutuvien negatiivisten seurausten sekä käyttöä kuvaavien piirteiden perusteella.

Hallitussa käytössä negatiivisia seurauksia ei ole tai ne ovat hyvin lieviä, mutta liikuttaessa kohti ongelmallista käyttöä ja someriippuvuutta, negatiiviset seuraukset lisääntyvät ja vaikeutuvat. Lisäksi käyttöön alkaa muodostua piirteitä pakonomaisuudesta ja arjen hallitsevuudesta. Tällöin henkilö kokee somen käytön olevan välttämätöntä, somen käyttö vie arjesta runsaasti aikaa, somen käyttö tai sen suunnittelu pyörii jatkuvasti mielessä ja somesta luopuminen edes hetkellisesti tuntuu mahdottomalta. Silloin somen käyttö saattaa aiheuttaa negatiivisia seurauksia esimerkiksi opinnoissa, töissä, ihmissuhteissa tai omassa mielialassa.

Someriippuvuustesti

Vaikka edellä mainittujen asioiden tiedetään liittyvän someriippuvuuteen, tarkkoja rajoja hallitun käytön, ongelmallisen käytön ja someriippuvuuden välillä ei kuitenkaan vielä tunneta. Tarkkaa määrittelyä olennaisempaa onkin tässä vaiheessa oma kokemus ongelmallisuudesta. Jos oma somen käyttösi tuntuu aiheuttavan ongelmia, on hyödyllistä miettiä, mitä somen käytössä voisi tai pitäisi muuttaa, jotta ongelmia ei koituisi.

Ongelmien tunnistamisen apuna voit käyttää someriippuvuustestiä

Tavoite teräväksi

Sosiaalisesta mediasta on tullut monelle meistä erottamaton osa tavallista arkea. Some tarjoaa alustan, jossa voimme mm. olla yhteydessä ystäviimme, oppia uusia tietoja ja taitoja sekä rentoutua viihteen parissa. Tämä monipuolisuus johtaa ymmärrettävästi siihen, että somessa vietetyn ajan määrä kasvaa helposti, eikä tästä ajasta haluta tai voida luopua, vaikka joskus ehkä vähän tekisikin mieli.

Yksi syy tälle ristiriidalle on somessa vietetyn ajan epäselkeys itsellemme. Somea käytetään yleensä pitkin päivää, lyhyinä hetkinä siellä täällä, useisiin eri tarkoituksiin. Mutta silloin, kun tavoitellaan somen käytön vähentämistä, ajatellaan somen käyttöä kokonaisvaltaisemmin ja epämääräisemmin: ”Tästä hetkestä (tai ehkä huomisesta) lähtien, vähennän somen käyttöäni huomattavasti, ja sitten joskus myöhemmin poistan vielä kaikki tilini!”.

Tavoite voi tässäkin muodossa toimia, mutta silloin luopumisesta aiheutuvat tunnekokemukset ovat voimakkaampia, ja niiden noustessa esiin on helpompaa poiketa suunnitelmasta, koska se on epämääräinen.

Näiden tehtävien avulla voit muodostaa itsellesi tarkan tavoitteen

1. Tarkista realistinen ruutuaikasi

Vastaa ensin:
Miten monta tuntia päivittäin olet puhelimellasi?


Ruutuaikamme voi olla suurempi kuin olemme ajatelleetkaan – tarkastele omaa ruutuaikaasi älypuhelimesi ohjeiden mukaan tai hyödynnä jo sinulla olemassa olevan ruutuaikasovelluksen tietoja.

Android:
1. Avaa Asetukset
2. Valitse Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko
3. Valitse Näytä data kohdasta Digitaalinen hyvinvoinnin työkalusi

iPhone:
1. Avaa Asetukset
2. Valitse Ruutuaika

Oliko ruutuaikasi suurempi kuin luulit?
Millaisia ajatuksia ja tunteita ruutuaikasi herättää?
Jos ruutuaikasi vähenisi päivässä tunnilla, mihin käyttäisit tuon tunnin?

2. Tarkista, kuinka usein käytät somea näissä tilanteissa
3. Syötä tiedot tavoitetyökaluun

Jaa: