Hyppää sisältöön

Tietoa meistä


Somerajaton tuottaa tietoa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä,
kehittää tukimuotoja ongelmalliseen somen käyttöön ja
tukee nuorten aikuisten kanssa toimivia ammattilaisia
somen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 


  Tukea  | Ammattilaiselle | Tietoa | Tiimi

Somerajaton tuottaa tukea liialliseen somen käyttöön nuorille aikuisille valtakunnallisesti.
Koulutamme vertaisohjaajia ja kokemusasiantuntijoita ja ohjaamme heitä heidän vapaaehtoistoimissaan. Tarjoamme koulutusta ongelmallisesta somen käytöstä, tai somen eri ilmiöistä, nuorten aikuisten kanssa toimiville ammattilaisille sekä työvälineitä somen käytön tarkasteluun, haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. 

Tuotamme yleistajuista tietoa somen käytöstä ja ongelmallisesta somen käytöstä niin itse kuin yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden, korkeakoulujen ja järjestötoimijoiden kanssa. Somerajaton tarjoaa palveluitaan koko Suomen alueella. 


Sosiaalinen media on yksi suosituimmista internetin käytön muodoista. Pienelle osalle ihmisistä siitä voi muodostua haitallinen ja hallitsematon käyttäytymismalli, joka ääritapauksissaan sisältää pakonomaisia piirteitä. Arkikielisesti puhumme someriippuvuudesta kevyesti myös silloin, kun koemme jumittavamme liialliseksi ajaksi älypuhelimen ääreen.  

Tutkimuskirjallisuudessa someriippuvuus tarkoittaa vakava-asteista liiallista somen käyttöä. Someriippuvuus on yksi toiminnallisista riippuvuuksista, joka on viime vuosina ollut tutkimusyhteisön yhä kasvavan kiinnostuksen kohteena. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on esitetty, että ongelmallinen sosiaalisen median käyttö muodostaisi uuden, itsenäisen toiminnallisen riippuvuuden, johon tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan hoito- ja tukimuotoja.  

Somen käyttöä voidaan tarkastella jatkumona, jonka toisessa päässä on hallittu käyttö ja toisessa päässä ongelmallisen käytön äärimmäinen muoto, eli someriippuvuus. Hallitun somen käytön, ongelmallisen käytön ja someriippuvuuden välille on vaikea tehdä selviä rajoja. Somen käyttäjistä arvioidaan olevan 

  •  hallitusti somea käyttäviä vajaa 80 % (77-79%) 
  •  ongelmallisesti somea käyttäviä 17-22 % ja 
  •  someriippuvaisia 2-5 %. 

Ongelmallinen somen käyttö on laaja-alainen ilmiö, joka voi näkyä arjessa hyvin erilaisissa tilanteissa älypuhelimen sovellusten kaapatessa huomiomme;
– opinnoissa keskeytyksinä tai niiden viivästymisenä
– identiteetin rakentuessa vain verkossa
– parisuhteessa yksinäisyytenä
– uniongelmina tai heikkona unenlaatuna
– niska-, hartia- tai selkävaivoina
– masennuksena tai ahdistuksena
– vääristyneenä kehonkuva tai
– heikentyneenä itsetuntona.

Lisää tietoa someriippuvuudesta sekä ongelmallisesta sosiaalisen median käytöstä tarjoavat tietoartikkelimme ja kansainvälistä tutkimustietoa koostava tutkimuskatsauksemme.

Tukea somen käyttäjille

Somerajaton järjestää vertaisuuteen perustuvia matalan kynnyksen vertaistapaamisia ja Digilomia. Lisäksi tukena toimii avoin Somebreikki-omatukiohjelma. Somerajaton on heille, jotka kokevat liiallisen somen käytön vaikuttavan negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa.

Somettomat miitit

Kertaluontoinen kasvokkainen vertaistapaaminen. Tavoitteena alku muutostyössä,
tuki oman somen käytön hallintaan ja sen tarkasteluun sekä tuen vastaanottamisen ja toimintaan mukaantulon kynnyksen madaltaminen.

Miittejä järjestetään eri paikkakunnilla ja eri aiheiden ympärille. Katso tulevat miitit täältä.

Digiloma

Ohjattu nelipäiväinen digipaastoleiri (18–29-vuotiaille)

Maksuton (hakemusten perusteella max 12 osallistujaa)

Ohjaajina koulutetut vertaisohjaajat sekä Sospedin DigiRi-tiimi

Tavoite: Muutos somen käyttöön tai digipelaamiseen irrottautumalla ”digirutiineista”

Tukena: Laitteettomuus, uusin tieto, pienryhmä-työskentely ja vertaiskeskustelut

Ohjelmassa myös: harrastekokeilut, rentoutuminen, luontoelämykset ja tutustuminen uusiin ihmisiin

Lue lisää ja ilmoittaudu Digilomalle tästä!

Somebreikki- omatukiohjelma

6-osainen avoin itsenäinen omatukimateriaali, joka sisältää testejä, tietoa ja käytännön keinoja somen hallinnan tueksi. Materiaalia voidaan hyödyntää myös asiakasohjauksessa. Tavoitteena oman somen käytön tarkastelu sekä somen käytön hallinnan saavuttaminen.

Vuosittain toteutettavat Somebreikki-haastekampanjat ohjaavat omatukiohjelmaan, ja tarjoavat tietoa liiallisesta somen käytöstä helposti saavutettavasti sähköpostiviesteinä ja somejulkaisuina.

Aloita oma Somebreikkisi tästä linkistä.

Ammattilaiselle

Somerajaton järjestää koulutuksia ja luentoja eri ammattilais- ja työyhteisöille ongelmallisesta somen käytöstä. Tarjoamme ilmiökoulutuksia ja räätälöityjä koulutussisältöjä, sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja osana koulutuksiamme tai muita tilaisuuksia.  

Tuotamme tukimateriaalia kohtaavan työn ammattilaisille ongelmallisen somen käytön puheeksiottoon. Materiaalit sisältävät tietoa somen käytön hallintaa tukevista käytännön keinoista ja sovelluksista. Lisäksi julkaisemme tutkimuspohjaisen tiedon ohella kokemustarinoita. 

Tietoa

Tutkimuskatsaus ”Sosiaalinen media, ongelmallinen sosiaalisen median käyttö ja someriippuvuus on tuotettu osana Somerajaton-toimintaa. Katsaus kartoittaa hallitun ja ongelmallisen sosiaalisen median käytön ilmiöitä ja someriippuvuuden mahdollisia hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan ongelmallisen sosiaalisen median käytön syitä ja seurauksia.

Osana Somerajatonta tuotetaan tietoa suomalaisesta sosiaalisen median käytöstä ja sen ongelmallisesta käytöstä. Oulun yliopiston ja Sosped-säätiön toteuttama kyselytutkimus selvitti vuonna 2020 18–35-vuotiaiden kokemuksia internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Kyselytutkimuksen tuloksia tullaan julkaisemaan tulevaisuudessa.  

Yhteystiedot

Terhi Mustonen
Päällikkö
044 293 9497
Katja Mankinen
Suunnittelija
044 420 2968

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sosped.fi