Hyppää sisältöön

Mitä ovat (verkko)yhteisöpalvelut?

Verkkoyhteisöpalvelut, eli yhteisöpalvelut, ovat yksi osa sosiaalista mediaa. Niiden suurin merkitys on tuoda esiin sosiaalisia verkostoja, joita yhteisöpalvelujen käyttäjät ovat muodostaneet ja ylläpitävät.

Boyd ja Ellisonin (2007) määritelmä on laajalti käytetty sekä somehaittatutkimuksessa että muissa sosiaalista mediaa käsittelevissä tutkimuksissa. Tämä määritelmän mukaisesti yhteisöpalvelut ovat verkkopohjaisia palveluita, jotka mahdollistavat niiden käyttäjille
1.) puolijulkisen tai julkisen profiilin luomisen rajoitetun järjestelmän sisällä
2.) selkeän listauksen tekemisen toisista käyttäjistä, joiden kanssa he jakavat yhteyden sekä
3.) katsella ja läpikäydä omaa sekä toisten käyttäjien listauksia jaetuista yhteyksistä.

Olennaista yhteisöpalveluissa on niiden käyttäjilleen antama mahdollisuus muodostaa, ylläpitää ja tehdä näkyväksi heidän sosiaalisia verkostojaan.

Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship.

Sosiaaliset verkostot yhteisöpalveluissa yhdistävät ihmisiä jotka esimerkiksi tuntevat toisensa, jakavat yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai jotka haluaisivat osallistua samankaltaisiin aktiviteetteihin. Toisinaan yhteisöpalvelut ovat rakentuneet tietyn tyyppisten sosiaalisten verkostojen luomiseen, kuten esimerkiksi LinkedIn yhdistää ammatin ja työelämän näkökulmasta tai Facebookin tapahtumat (eng. Facebook Events) yhdistävät tapahtumiin osallistujia. Nykyään yhteisöpalveluita on vaikea erottaa muista sosiaalisen median palveluista, sillä useat sosiaalisen median palvelut täyttävät joko osittain tai kokonaan yhteislpaveluiden määritelmän olematta kuitenkaan pelkästään yhteislpalvelu. Täsä hyvänä esimerkkinä toimii sisällön jakamisen palvelu Youtube, jonka ensisijainen tarkoitus on toimia videoiden julkaisualustana, mutta samalla se täyttää toiminnallisuuksiltaan myös yhteisöpalveluiden määritelmän.

Yhteisöpalvelut ovat yksi suurimmista sosiaalisen median käyttötavoista. Kaikista suomalaista 61 % ja nuorista sekä nuorista aikuista (16-34-vuotiaat) jopa 86 % seuraa yhteisöpalveluita.


Lähteet

Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Verkkojulkaisu: https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062 Viitattu 30.4.2020.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 15. Internetin käyttötarkoitusten yleisyys 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.4.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_015_fi.html