Hyppää sisältöön

Mitä on someriippuvuus tai ongelmallinen somen käyttö?

Yleisessä arkikielisessä keskustelussa puhumme usein someriippuvuudesta – kun kaverimme ei malta laskea puhelintaan edes ruokailun ajaksi tai kun autoa ajaessaankin hän vastailee somessa saamiinsa viesteihin.

Tutkimuskirjallisuudessa termejä someriippuvuus ja ongelmallinen somen käyttö käytetään usein rinnakkaisina termeinä ja toistensa synonyymeina. Termin valintaa eri tutkimuksissa voi selittää osittain asetettu tutkimuskysymys sekä uuden tutkimuskohteen termistön vakiintumattomuus. 

Näillä verkkosivuilla someriippuvuutta käytetään yleiskäsitteenä silloinkin, kun ongelmallisesta sosiaalisen median käytöstä puhutaan laajemmassa merkityksessä.

Tarkemmin määritettynä someriippuvuudella tarkoitetaan ongelmallista toimintamallia suhteessa sosiaaliseen mediaan, useimmiten yhteisöpalveluihin, joka on riittävän vakava-asteinen jotta kyseessä voidaan katsoa olevan toiminnallinen riippuvuus. Toiminnallinen riippuvuus voi syntyä erilaisiin toimintoihin, jotka tuottavat mielihyvää ja nopeaa tyydytystä. Toiminnallista riippuvutta, kuten myös aineriippuvuutta, leimaa vahva pakottavuuden tunne, hallinnan menettäminen suhteessa toimintaan sekä sen lopettamisen vaikeus. Lisäksi ongelmallisesta toimintamallista kertovat vakavat, laaja-alaisesti kielteiset vaikutukset toiminnan jatkuessa.  

Terminologisesti ongelmallinen somen käyttö on yläkäsite, joka kattaa eriasteisia somen käytön haittavaikutuksia, myös someriippuvuuden.


Mietityttääkö oma somen käyttösi?

Somebreikin kuudessa eri osiossa pääset selventämään omaa suhdettasi sosiaaliseen mediaan sekä saat tukikeinoja somen käytön vähentämiseen ja hallitsemiseen. Tiedon omaksumisen tukena käytetään lyhyitä testejä ja pohdintatehtäviä.

Lähteet

Päihdelinkki. Artikkeli Aine- ja toiminnalliset riippuvuudet. Verkkojulkaisu: https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/toiminnalliset-riippuvuudet/aine-ja-toiminnalliset-riippuvuudet . Viitattu 4.5.2020.

Nyyti ry. Artikkeli Koukussa kaikkeen mahdolliseen – lyhyesti riippuvuuksista. Verkkojulkaisu: https://www.nyyti.fi/blogi/koukussa-kaikkeen-mahdolliseen-lyhyesti-riippuvuuksista/ . Viitattu 4.5.2020.