Hyppää sisältöön

Mitä tarkoittaa sosiaalinen media?

Mitä tarkoittaa sosiaalinen media? Sosiaalinen media, arkikielessä lyhennettynä some, on useimmiten määritelty neljän eri keskeisen elementin mukaan:
1.) Käyttäjien tuottama sisältö on sen elinehto ja keskeinen osa
2.) Sen keskiössä on yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus eri käyttäjien kesken
3.) Sen käyttäjillä on henkilökohtainen profiili, jolla he linkittyvät eri yhteisöihin, palveluihin ja tietosisältöihin
4.) Sen mahdollistaa teknisesti Web 2.0-teknologia (uusia teknologioita, käyttäjälähtöisiä suunnitteluperiaatteita, palveluita ja välineitä, joita some hyödyntää)

Sosiaalista mediaa on kutsuttu myös yhteisömediaksi, ja sitä voidaan pitää jälkiteollisena ilmiönä, jossa tiedon tuottamisen ja jakamisen tapa on muuttunut vertaistuottamiseksi. Sen tärkein piirre on yhteisöllinen rakenne toiminnassa. Somen kehitys on vaikuttanut yhteiskunnan useisiin eri osa-alueisiin kuten talouteen ja kulttuuriin sekä mullistanut niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin toimintaa.

”Sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 -teknologioista. Sosiaalinen media tarkoittaa sovelluksia, jotka perustuvat joko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on merkittävä rooli sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä.

Kangas, P., Toivonen, S. & Bäck, A. (toim.). (2007.)  Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja

Sosiaalinen media on kattokäsite, joka voidaan jakaa useisiin erilaisiin kategorioihin.
Lietsala ja Sirkkunen (2008) ovat luokitelleet sosiaalisen median kuuteen eri lajityyppiin:
1.) Sisällön luominen (mm. blogit, vlogit)
2.) Sisällön jakaminen (mm. Youtube)
3.) Verkkoyhteisöpalvelut (mm. Facebook, LinkedIn)
4.) Yhteistuottaminen (mm. Wikipedia)
5.) Virtuaalimaailmat (mm. Second Life)
6.) Lisäsovellukset ja -sisällöt (add-ons) (mm. Googlen Forms ja Slides)

Some on sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvaa verkkoteknologiaa hyödyntävää tiedon tuottamista, jakamista ja kuluttamista. Suomalaiset käyttävät verkon erilaisia somepalveluita runsaasti. Esimerkiksi Internetin käyttötarkoitusten yleisyyden tilastosta nähdään, että pikaviestipalveluita älypuhelimella käyttää 72 % suomalaisista, videopalveluita katsoo 71 % suomalaisista ja yhteisöpalveluita seuraa 61 % suomalaisista.


Lähteet

Kangas, P., Toivonen, S. & Bäck, A. (toim.). (2007.)  Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja. Verkkojulkaisu: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/tiedotteet/2007/T2369.pdf . Viitattu: 28.4.2020.

Lietsala K. & Sirkkunen, E. (2008.) Social media. Introductions to the tools and processes of participatory economy. Verkkojulkaisu: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/65560 Viitattu 28.4.2020.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 15. Internetin käyttötarkoitusten yleisyys 2019, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.4.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_015_fi.html

Wikipedia. Artikkeli Sosiaalinen media. Verkkojulkaisu: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media . Viitattu 28.4.2020.

Wikipedia. Artikkeli Web 2.0 . Verkkojulkaisu: https://fi.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 Viitattu 28.4.2020.