Hyppää sisältöön

Miten liiallinen somen käyttö vaikuttaa terveyteen?

Somen syövereistä -blogi

Liiallinen somen käyttö vaikuttaa terveyteen

Ennen mentiin nettiin, ja nykyään siellä ollaan, mutta miten liiallinen somen käyttö vaikuttaa terveyteen? Ongelmallinen sosiaalisen median käyttö vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin usealla elämän osa-alueella. Myös tieteellinen tutkimus tukee ajatusta siitä, että liiallinen somettaminen vaikuttaa meihin kielteisesti. 

Eri tieteenalojen parissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu sosiaalisen median käytön – erityisesti runsaan tai riippuvuuspiirteisen käytön – liittyvän psykososiaalisen hyvinvoinnin heikentymiseen sekä fyysisen terveyden haittoihin. Psykososiaalisiksi oireiksi luetaan muun muassa riippuvuus, huono itsetunto, käytöksen muuttuminen, ahdistus, stressi, keskittymiskyvyn häiriintyminen sekä itsetuhoiset ajatukset. Liiallisen somen käytön fyysisiin oireisiin kuuluu esimerkiksi niska- ja hartiaseudun kivut, pää- ja silmäsäryt sekä unihäiriöt.

Riippuvuuksiin ylipäätään liittyy huomattavaa samanaikaissairastavuutta, eli sitä, että yksilöllä esiintyy samaan aikaan useampia sairauksia tai terveysongelmia. Näin on myös someriippuvuuden kohdalla. Someriippuvuutta tutkittaessa on havaittu yhteyksiä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) sekä erilaisiin mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja pakko-oireiseen häiriöön. 

Someriippuvuuden syy-seuraussuhteet ei vielä selvillä

On kuitenkin huomattava, että vaikka someriippuvuus ilmiönä on yhdistetty moniin mielenterveyden häiriöihin, ei syy-seuraussuhteita vielä tunneta. On siis hankalaa sanoa, missä määrin esimerkiksi masennus- tai ahdistusoireet selittävät ongelmallista sosiaalisen median käyttöä ja missä määrin sosiaalisen median käyttö puolestaan voi vahvistaa masennus- ja ahdistusoireita. Asiaa on tutkittu laajasti yhdessä pitkän aikavälin tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin someriippuvuuden ja unen laadun välistä yhteyttä. Kenties tulevaisuudessa syy-seuraussuhteisiin saadaan selkoa tutkimuksen avulla. 

Usein riippuvuudet kietoutuvat toisiinsa, eli eri riippuvuudet voivat toimia toistensa riskitekijöinä. Tämä johtuu siitä, että addiktiot muokkaavat aivojen palkitsemisjärjestelmää. Kun yhden riippuvuuden syntymisen myötä aivojen palkitsemisjärjestelmässä tapahtuu neurobiologisia muutoksia, ihminen saattaa altistua herkemmin muille riippuvuuksille. Tästä voi syntyä erilaisten riippuvuuksien välillä poukkoileva noidankehä.

Seuraavassa blogissa syvennymme tarkemmin liiallisesta somen käytöstä aiheutuvaan masennukseen ja ahdistukseen.

Somerajaton on julkaissut someriippuvuutta käsittelevän Sosiaalinen media, ongelmallinen sosiaalisen median käyttö ja someriippuvuus -tutkimuskatsauksen vuonna 2020.
Somen syövereistä -blogi kokoaa yhteen ja tiivistää tutkimuskatsausta.

Tutkimuskatsaus on luettavissa lähdeviitteineen täällä.


Kirjoittaja:

Somerajaton-tiimi