Hyppää sisältöön

Tervetuloa Somerajaton-miittiin!

Alta pääset täyttämään FOMO-kyselyn. FOMO eli Fear of Missing Out tarkoittaa paitsi jäämisen pelkoa. FOMO-kysely avautuu uuteen ikkunaan.

Testin jälkeen:

Kun olette tehneet testin, keskustelkaa siitä yhdessä. Alla esimerkkejä ja ehdotuksia keskustelua varten. Tärkeintä on, että pysähdytte jakamaan toisillenne testin herättämiä tunteita ja ajatuksia. Miettikää myös, millainen rooli FOMOlla on somen käytössänne ja arjessanne.

  • Käykää keskustelukierros: Millaiset FOMO-pisteet sait? Voitte esimerkiksi laskea, kuinka monta FOMO-pistettä tulee ryhmänne keskiarvoksi (yhteenlaske jokaisen oma pistemäärä, jaa se osallistujien määrällä)
  • Millainen fiilis sinulle tulee omasta tuloksestasi? Tunnistiko testi mielestäsi ajatuksiasi FOMOsta?
  • Onko jokin väittämien tilanteista sellainen, että koet sen haittaavan omaa arkeasi? (FOMOn tiedetään aiheuttavan ärtymystä, riittämättömyyden tunnetta ja ahdistusta.
  • Löydättekö yhden tai useamman väittämän joka sopii jokaiseen teistä hyvin tai erittäin hyvin?
  • Jos löydätte tällaisen väittämän, mistä tämä voisi johtua?
  • Saako FOMOn tunne sinut vilkuilemaan somea? Tai jäätkö FOMO-tunteen vuoksi roikkumaan someen? Esimerkiksi ajatellen, että kohta joku ystävistäsi julkaiseen jotakin, josta et halua jäädä paitsi.
  • Millaisia seurauksia FOMO-tunteella on sinulle? Esimerkiksi koetko tarvetta olla perillä jokaisesta ystäviesi päivityksestä tai helpottuvatko FOMO-tunteet kun selaat somea?
  • Mikä on sinun oma vinkkisi muille, miten siedät FOMOn tunnetta? Keksikää yhdessä keinoja vähentää FOMO-tunteita!

Miksi meidän on tärkeää keskustella FOMOsta?

FOMO (eng. Fear of Missing out) on tunnetila, jolla viitataan yksilön kokemukseen siitä, että muilla voi olla palkitsevia kokemuksia, joista hän itse jää paitsi. FOMO-tunne on siis paitsi jäämisen pelkoa. Runsaalla somen käytöllä usein pyritään lievittämään FOMO-tunnetta. Ärtymys, ahdistus ja riittämättömyys ovat FOMOa kuvaavia tuntemuksia.

Paitsi jäämisen pelko on tutkimuksessa yhdistetty merkittäväksi someriippuvuutta selittäväksi tekijäksi. Eräässä tutkimuksessa sen havaittiin selittävän jopa 46 % someriippuvuuden varianssista. Tutkimuskirjallisuudessa FOMO-tunne on yhdistetty someriippuvuuden lisäksi myös mm. mielialaongelmiin, vähäisempään hyvinvointiin, matalampaan elämään tyytyväisyyteen, ristiriitaisiin tunteisiin suhteessa sosiaaliseen mediaan sekä tilanteeseen nähden epäsopivaan tai riskialttiiseen käyttäytymiseen, kuten sosiaalisen median käyttöön luennolla tai autoa ajaessa.

Vaikka FOMO ei ole uusi käsite, ovat siitä käytävän keskustelun määrä ja intensiteetti lisääntyneet merkittävästi sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä. Käytännön arjessa FOMO-tunteen voimakkuuden on havaittu olevan yhteydessä mm. siihen, kuinka usein henkilö katsoo päivän aikana somepalveluita kuten Facebookia, Twitteriä ja Instagramia.

JOMO on vastapainoa

JOMO (eng. Joy of Missing Out) on amerikkalaisen Anil Dashin ensimmäisenä keksimä termi. JOMO-tunteella kuvataan mielihyvää siitä, kun nauttii juuri sillä hetkellä tekemästään tai kokemastaan ilman, että sitä vertailee toisten mahdollisiin kokemuksiin. Voisi siis kuvata JOMO-tunteen olevan paitsi jäämisen riemua – eli ilon tunnetta hetkessä elämisestä. JOMO-tunteen on kuvattu olevan tietoinen ja järkiperäinen vastine FOMO-tunteelle, eli FOMO-tunteen tietoista vastustamista.

Miten voisit lisätä elämässäsi JOMO-tunnetta?

Lisälinkkejä aiheesta kiinnostuneille:

Kiitos kun olit kanssamme! Täytä lyhyt palautekysely alta.